pl   en   

Rejestracja

Dane użytkownika


Rejestruję placówkę edukacyjno-wychowawczą


Rejestruję placówkę w związku z jej statutową działalnością edukacyjno-wychowawczą

Rejestracja ta umożliwi Państwu korzystanie z przedłużonego terminu dokonywania rezerwacji oraz dodatkowych, specjalnie dla Państwa przewidzianych preferencji, zgodnie z naszym Regulaminem rezerwacji i sprzedaży internetowej.

Dodanie do ww. bazy jest możliwe wyłącznie po rejestracji z wpisaniem:
- numeru NIP-u placówki edukacyjno-wychowawczej;
- stacjonarnego numeru telefonu sekretariatu danej placówki;
- adresu mailowego sekretariatu placówki edukacyjno-wychowawczej

Prosimy oczekiwać na wiadomość zwrotną potwierdzającą rejestrację.

Proszę zaznaczyć jeśli staracie się Państwo o status placówki edukacyjno-wychowawczej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i inne podmioty do tego upoważnione dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży (dotyczy osób fizycznych).*
Akceptuję:*
- Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej z wykorzystaniem systemu sprzedaży internetowej poprzez stronę visit.auschwitz.org
- Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
(Regulamin może być aktualizowany, a odwiedzający, w tym także Ci, którzy dokonali zakupu KW on-line, są zobowiązani do zapoznania się z aktualnymi na dzień zwiedzania regulacjami dostępnymi na stronie: visit.auschwitz.org. Wejście na teren Muzeum oznacza akceptację regulacji obowiązujących w dniu zwiedzania)
- Cennik Kart Wstępu
*gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia

Copyright © 2014 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wszystkie prawa zastrzeżone

System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris - SoftCOM WrocławPayU